Privacyverklaring

Ook voor Zon-Allure is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. In deze privacyverklaring is weergegeven hoe dit is geregeld.

Zon-Allure kan eventueel persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de website van Zon-Allure.
Ook verstrekt u Zon-Allure persoonsgegevens (b.v. bij het invullen van een contactformulier op onze website). Zon-Allure verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, als u dat vraagt en om u zo nodig per post of per e-mail te benaderen.
Daarnaast kan Zon-Allure uw persoonsgegevens gebruiken indien met u een overeenkomst wordt gesloten of een offerte en/of opdracht wordt bevestigd.

Het betreft dan eventueel de volgende gegevens:
– voornaam, voorletters en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Bewaren van gegevens
Zon-Allure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de opdrachten uit te voeren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij rekening houdend met de geldende wetgeving en de bepalingen van de AVG.

Verstrekken van gegevens
Zon-Allure verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies 
Zon-Allure maakt gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Uw recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar Zon-Allure, Gageldonk 73, 5235CS te ‘s-Hertogenbosch. Op uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken worden gereageerd.

Beveiliging
Zon-Allure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zon-Allure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op per brief of via email.

Wijzigen privacyverklaring
Zon-Allure heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Zon-Allure Gageldonk 73
5235CS ‘s-Hertogenbosch
073-7513158, info@zon-allure.nl