Service

Service en onderhoud van uw zonwering
Ondanks dat alle toegepaste materialen goed geconserveerd zijn en weinig onderhoud behoeven, zal regelmatig reinigen en een periodieke controle van het systeem bijdragen aan een verhoging van het gebruiksgenot. Op deze wijze wordt de invloed van omgevingsfactoren tot een minimum beperkt en eventueel daarmee samenhangende gevolgen vroegtijdig gesignaleerd. Zo zou u het reinigen van uw zonwering bijvoorbeeld regelmatig kunnen laten uitvoeren bij het wassen van de ramen terwijl u voor de jaarlijkse inspectie een service contract afsluit met ons.

Omvang van de service
De omvang van een inspectie is afhankelijk van het toegepaste systeem en plaats. Het onderhoudscontract dat wij u kunnen aanbieden zal worden afgestemd op de behoefte en uw situatie om zeker te stellen dat u onbezorgd gebruik kunt blijven maken uw zonweringssysteem.

Garantie
Garantie op standaard zonweringproducten varieert afhankelijk van fabricaat, type en klasse tussen de 2 en 7 jaar. Op maatwerk wordt door ons standaard 2 jaar garantie verleend ten aanzien van materiaal en constructiefouten. Indien u echter een uitgebreidere garantie verlangt kunnen wij door aangepaste productiemethoden een langere garantie realiseren. Voor de conservering van alle maatwerk systemen wordt gebruik gemaakt van leveranciers welke een kwaliteit garanderen die voldoet aan ISO-, DIN- en VMRG-normen.
Ondanks dat onze houten producten van goede kwaliteit zijn en met zorg worden behandeld kunnen wij geen garantie verlenen op eigenschappen die samenhangen met de natuurlijke eigenschappen van hout.
Alle elektrische componenten worden geleverd onder de gebruikelijke fabrieksgarantie van 1 jaar.
In voorkomende gevallen waar de fabrieksgarantie een langere periode betreft, bijvoorbeeld bij Somfy producten, wordt dit expliciet vermeld.
De voor u toepasselijke garanties worden schriftelijk in de offerte en/of opdracht opgenomen.