Zonwering-projecten

Zon-Allure biedt u een totaaloplossing voor uw zonweringsproject

Hierbij kunt u maximaal profiteren door onze expertise te combineren met de vrijheid die u heeft gekregen in de ontwerpfase van het object.
Zon-Allure biedt u graag een totaaloplossing die reikt van de ontwerpfase tot aan oplevering en alles wat nodig is om tot een tevreden resultaat te komen.

Werkwijze bij het tot stand komen van een perfect resultaat 

Aan de hand van de door u verstrekte informatie gaan wij voor u aan de slag met een voorlopig ontwerp dat u wordt aangeboden ter beoordeling. Wanneer er aanpassingen nodig zijn zullen deze in nauwe samenwerking met u worden uitgewerkt en komen we tot een definitief ontwerp. Als het gehele papierwerk dan op orde is kunnen we de nodige inkopen en produkties starten om alles op het juiste tijdstip bij elkaar te krijgen.

Op het moment dat wij alle componenten binnen hebben en gecontroleerd op juistheid en kwaliteit volgt de assemblage en direct daarop de montage op de bouwplaats.

Voor de montage op de bouwplaats maken wij gebruik van professionele montagebedrijven die uiterst ervaren zijn in het aanbrengen van zonwering en andere gevel-elementen. Daarbij worden uiteraard alle gestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen nageleefd. Naast de eigen verantwoordelijkheid die de monteurs dragen wordt er vanuit Zon-Allure de nodige begeleiding verzorgt om op een efficiënte wijze binnen de afgesproken tijd tot het gewenste resultaat te komen.